Dekorační barva Desiré

Dekorační barva Desire

Směr použití:

Interiérový povrch, sádrový či omítnutý.

Příprava povrchu:

K obdržení požadovaného výsledku aplikovat na suchý, čistý povrch stětkou nebo válečkem jeden nebo dva nátěry univerzálního podkladu FONDO UNIVERSALE naředěného 20-30 % vody. Jedná-li se o podkladový materiál daný nesoudržnou sprašující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu, nežli přikročíte k samotné aplikaci. Nechat zaschnout FONDO UNIVERSALE 5-6 hodin než přikročíte k aplikaci konečné úpravy.

Příprava odstinu:

Přimísit TINTER v poměru označeném ve vzorníku barev.

Aplikace:

Rozetřít napříč produkt speciální štětkou DESIRE´, nerovnoměrně, začít horním rohem a sestupovat směrem dolů, pokrýt 1–5 či více metrů čtverečních. Rozměr natřeného povrchu se může různit v závi  slosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, rychlosti aplikace a následné konečné úpravy. Jakmile zaznamená  me částečné zaschnutí, přistoupíme k práci špachtlí DESIRE´- DISTENDER,  napříč, zlehka, až do dosažení požadovaného efektu.

Ředění:

5-10% vody

Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr: 8-10 čtverečních metrů na litr.

Zasychaní při 25°C: 4-6 hodin na dotek, 1-2 dny celkové zaschnutí.

Open time: 15-30 minut.

Specifická váha: 1040 +/− 10 g/litr

Viskozita (Brookfield 20°C): 12000 mPa.s

Photogalerie

Video

Copyright 1997–2024 Adicolor.cz