Dekorační barva Desiré

Dekorační barva Desiré CHANTAL

Dekorační barva Desiré CHANTAL

Směr použití:

Veškeré běžné stěny v interiéru, které lze malovat – stěny na bázi sádrokartonu i omítnuté zdivo.

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý, suchý a bez závad. V případě starých drobivých stěn nebo špatně držícího nátěru naneste vrstvu základové barvy ADIFIX naředěné podle návodu a nechte ji zaschnout. Válečkem nebo štětcem naneste jeden nebo dva základové nátěry FONDO UNIVERSALE obarvené stejnou tónovací barvou Adicolor TINTER, kterou chcete použít pro povrch (použijte poměr ředění 1 dílu tónovací barvy na 2 litry produktu), a naředěné 20 až 30 % vody a nechte je 5–6 hodin zaschnout.

Základní barvy k dispozici (perleťový a metalízový efekt):

Růžová -  kód 54          Šedá  -  kód 51             Zelená  -  kód 55

Levandule  -  kód 52     Broskvová  -  kód 53     Modrá  -  kód 56

Příprava barvy:

Přidejte stanovené množství tónovací barvy Adicolor TINTER do základní barvy Desiré Chantal, jak je uvedeno v příslušné tabulce barev, a pečlivě míchejte, dokud se barva dokonale nerozmíchá. V katalogu jsou zobrazeny barvy při použití 1/3 tónovací barvy v 1 litru nátěru. Množství tónovací barvy lze zvětšit, pokud chcete dosáhnout tmavšího odstínu.

Aplikace:

Pomocí speciálního štětce DESIRÉ naneste barvu na povrch krátkými křižujícími se tahy; štětec pokaždé obraťte a dbejte, aby se tahy překrývaly. Začněte s nanášením v horním roku stěny a postupujte dolů, přičemž pokaždé pokryjte plochu asi 3 až 5 m2 podle možností v daném místě. Asi po 10–15 minutách po nanesení, když barva začne zasychat, přejeďte nabarvenou stěnu jemně frézou Desiré Distender křižujícími se tahy a zarovnejte tak vystupující částice; tím dosáhnete požadovaného konečného efektu.

Technické údaje:

Pokrytí: 15 až 18 m2/litr

Ředění: připraveno k použití, případně 5 % vody

Doba schnutí při 25°C: 2 až 3 hodiny (suchá na dotek), 1 den (úplně suchá)

Hmotnost: 1040 ± 10 g/l

Viskozita (Brookfield 20 °C): 9000 až 12000 mPa.s

Obsah VOC (norma ES: 2004/42/CE): 28 g/l: (kat. L BA z roku 2010, max. hodnota: 200 g/l)

Doporučení:

Barvu neaplikujte při teplotě vzduchu a povrchu nižší než 5 °C nebo vyšší než 28 °C. Pečlivě si vypočítejte pokrytí a velikost povrchu, aby vám barva během práce nedošla, což by mohlo vést k rozdílům v odstínech. Dále doporučujeme smíchat barvu dohromady, pokud používáte pro jednu práci barvu z různých dodávek a nádob. Nářadí omyjte teplou vodou.

Copyright 1997–2024 Adicolor.cz