Dekorační barva SANDÉ

Dekorační barva SANDÉ

   

Směr použití:

Veškeré běžné stěny v interiéru, které lze malovat – stěny na bázi sádrokartonu i omítnuté zdivo.

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený odpadávajícího nátěru. V případě starých a drobivých stěn nebo špatně držícího nátěru naneste vrstvu základové barvy ADIFIX naředěné podle návodu a nechte ji zaschnout. Válečkem nebo štětcem naneste jeden nebo dva základové nátěry FONDO UNIVERSALE obarvené stejnou tónovací barvou Adicolor TINTER, kterou chcete použít pro povrch (použijte poměr ředění 1 dílu tónovací barvy na 2 litry produktu), a naředěné 20 až 30 % vody a nechte je 5–6 hodin zaschnout.

Příprava barvy:

Přidejte stanovené množství tónovací barvy Adicolor TINTER do bílé barvy SANDÉ, jak je uvedeno v příslušné tabulce barev, a pečlivě míchejte, dokud se barva dokonale nerozmíchá.

Aplikace:

Pomocí vhodného štětce Sandé naneste barvu na povrch krátkými křižujícími se tahy; štětec pokaždé obraťte a dbejte, aby se tahy překrývaly a aby byl písek rovnoměrně rozložen po celé stěně. Začněte s nanášením v horním roku stěny a postupujte dolů.

Svrchní nátěr Velé Silver&Gold: barvu Sandé můžete ponechat v původním stavu, tj. s typickým zcela matným povrchovým efektem; pokud ale chcete, můžete po úplném zaschnutí barvy doplnit povrch jemnými zlatými nebo stříbrnými flitry. Naneste svrchní nátěr povrchové úpravy Velé Silver&Gold naředěné 20 % vody; použijte tentýž štětec Sandé a nanášejte nátěr opět křižujícími se nerovnými tahy.

Odstranění nátěru: nátěr Sandé má tu speciální vlastnost, že se velmi snadno odstraňuje, pokud se rozhodnete změnit malbu na stěně. Jednoduše stěnu navlhčete mýdlovou vodou a jakmile dobře nasákne, seškrábejte nátěr škrabkou nebo špachtlí.

Ředění:

Připraveno k použití, případně 5 až 10 % vody

Technické údaje:

Pokrytí: 6 až 8 m2/litr barvy Sandé

Doba schnutí při 25°C: 4 až 5 hodin (suchá na dotek)

Další nátěr: po 10 až 12 hodinách

 Doba otevření: 10 až 15 minut

 Hmotnost: 1600 ± 20 g/l

Viskozita (Brookfield, 20 °C): 25 000 až 28 000 mPa.s

Obsah VOC  (norma ES: 2004/42/CE) 36 ± 1 g/l (kat. L BA od 2010, max. hodnota: 200 g/l)

Doporučení:

Barvu neaplikujte při teplotě vzduchu a povrchu nižší než 5 °C nebo vyšší než 28 °C. Pečlivě si vypočítejte pokrytí a velikost povrchu, aby vám barva během práce nedošla, což by mohlo vést k rozdílným odstínům. Dále doporučujeme smíchat barvu do jedné, pokud používáte pro jednu práci barvu z různých dodávek a nádob. Nářadí omyjte teplou vodou. Barvu skladujte na místě dobře chráněném před velkým teplem a mrazem.

Veškeré uvedené informace, ať už předané ústně nebo písemně, jsou pouze indikativní, protože podmínky a proveditelnost použití barvy může být ovlivněna vnějšími faktory mimo naši kontrolu; tyto informace jsou tedy sdělovány v dobré víře, ale bez garance. Společnost Adicolor si vyhrazuje právo měnit jakékoli údaje či informace bez oznámení. Další podrobnosti se dozvíte od naší technické služby.

Photogalerie

Video

Copyright 1997–2024 Adicolor.cz