Dekorační barva Velé S&G

Dekorační barva Velé S&G

    

Směr použití:

Veškeré běžné stěny v interiéru, které lze malovat – stěny na bázi sádrokartonu i omítnuté zdivo.

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý, suchý a bez opadávající barvy nebo jiných nátěrů, které by mohly zhoršit přilnavost. V případě starých drobivých stěn nebo opadávajícího nátěru naneste vrstvu základové barvy ADIFIX naředěné podle návodu a nechte ji zaschnout. Válečkem nebo štětcem naneste jeden nebo dva základové nátěry FONDO UNIVERSALE naředěné 20 až 30 % vody a nechte je 5–6 hodin zaschnout.

Příprava barvy:

Barvy se míchají ze stříbrné nebo zlaté základní barvy. Přidejte stanovené množství tónovací barvy Adicolor TINTER do základní barvy VELÉ Silver nebo Gold, jak je uvedeno v příslušné tabulce barev, a pečlivě míchejte, dokud se barva dokonale nerozmíchá.

Aplikace:

Namočte nejširší část speciální rukavice Velé do barvy; dávejte ale pozor, aby rukavice nenasála příliš mnoho barvy. Jemně položte rukavici na stěnu a nanášejte barvu krouživými nebo nepravidelnými tahy. Je‑li třeba, namočte rukavici znovu a pokračujte v nanášení asi 30–40 cm od místa, kde jste předtím skončili, a postupně nabarvené plochy spojte tak, aby nedošlo k příliš velkému překryvu.

Potřebujete‑li nanést dvě vrstvy barvy Velé S&G, abyste získali sytější odstín stejné barvy, aplikujte druhý nátěr teprve po úplném zaschnutí první vrstvy.

Ředění:

připraveno k použití.

Technické údaje:

Pokrytí (jeden nátěr) : 15 až 20 m2/litr

Doba schnutí při 25 °C: 2 až 3 hodiny

Další nátěr: 5 až 6 hodin

Hmotnost: 1000 ± 10 g/l

Viskozita (Brookfield, 20 °C):  4500 až 6000 mPa.s

Obsah pevných částic (%): 22 ± 2
Obsah VOC (norma EC: 2004/42/CE) 95 g/l (kat. L BA z roku 2010, max. hodnota: 200 g/l)

Doporučení:

Barvu neaplikujte při teplotě vzduchu a povrchu nižší než 5 °C nebo vyšší než 28 °C. Pečlivě si vypočítejte pokrytí a velikost povrchu, aby vám barva během práce nedošla, což by mohlo vést k rozdílným odstínům. Dále doporučujeme smíchat barvu do jedné, pokud používáte pro jednu práci barvu z různých dodávek a nádob. Nářadí omyjte teplou vodou. Barvu skladujte na místě dobře chráněném před velkým teplem a mrazem.

Veškeré uvedené informace, ať už předané ústně nebo písemně, jsou pouze indikativní, protože podmínky a proveditelnost použití barvy může být ovlivněna vnějšími faktory mimo naši kontrolu; tyto informace jsou tedy sdělovány v dobré víře, ale bez garance. Společnost Adicolor si vyhrazuje právo měnit jakékoli údaje či informace bez oznámení. Další podrobnosti se dozvíte od naší technické služby.

Photogalerie

Video

Copyright 1997–2024 Adicolor.cz