Dekorační barva Desiré M&G

Dekorační barva Desiré M&G

   

Směr použití:

Veškeré běžné stěny v interiéru i exteriéru.

Barvy a způsob dodávky

Každá z 8 barev, které jsme vybrali a které odpovídají určitému typu mramoru nebo žuly, je dodávána v sadě, která se skládá ze základové barvy, vlastního povrchového efektu, čirého ochranného laku, štětce, speciálního roztahovače a fixu na spáry. Barvy Marmi&Graniti jsou dodávány buď v sadě KIT 1 obsahující 1 litr každého z nátěrů M&G FINISH, M&G FONDO a ADILUX, nebo v sadě KIT 2 se 2 litry každého ze tří produktů.

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý, suchý a bez závad. Válečkem nebo štětcem naneste jeden nebo dva základové nátěry naředěné 20 až 30 % vody. V případě nové zdi nebo staré drobivé stěny či špatně držícího nátěru naneste vrstvu základové barvy ADIFIX naředěné podle návodu a nechte ji zaschnout.

Aplikace:

Pomocí speciálního štětce Desiré naneste efekt MARMI & GRANITI nerovnoměrně na obarvený povrch se základovým nátěrem krátkými křižujícími se tahy; štětec pokaždé obraťte a dbejte, aby se tahy překrývaly. Začněte s nanášením v horním roku stěny a postupujte dolů. Asi po 10–15 minutách po nanesení, když barva začne zasychat, přejeďte nabarvenou stěnu jemně frézou Desiré Distender křižujícími se pohyby a zarovnejte tak vystupující částice; tím dosáhnete požadovaného konečného efektu. Po nejméně 24 hodinách, kdy je barva zcela suchá, naneste jeden nebo dva nátěry ochranného laku ADILUX pomocí vlněného válečku, abyste dosáhli požadovaného lesku. Jedním nátěrem získáte saténový efekt, druhým nátěrem pak zvýšíte lesk. Pomocí dodaného fixu pak můžete vytvořit falešné spáry nebo značky na kvádrech. Doporučujeme si spáry rozvrhnout předem, aby byl výsledek přesvědčivý.

Technické údaje:

  Nátěr M&G Základový nátěr Adilux
Pokrytí na jeden nátěr 4 až 12* m2/litr 10 až 12 m2/litr 10 až 12 m2/litr
Ředění vodou připraveno k použití nebo max. 2–3 % 20–30 % připraveno k použití
Doba schnutí při 25 °C

4 až 6 hodin (suchá na dotek)

1 den (úplně suchá)

další nátěr po 5 až 6 hodinách

2 až 3 hodiny (suchá na dotek)

další nátěr po 5 až 6 hodinách

Obsah VOC  (hodnoty 2010 ES)

Nátěr M&G: 26 g/l

(kat. L BA max. 200 g/l)

Základový nátěr: 18 g/l

(kat. A BA max. 30 g/l)

Adilux: 20 g/l

(kat.L BA max. 200 g/l)

Doporučení:

Barvu neaplikujte při teplotě vzduchu a povrchu nižší než 5 °C nebo vyšší než 28 °C. Pečlivě si vypočítejte pokrytí a velikost povrchu, aby vám barva během práce nedošla, což by mohlo vést k rozdílným odstínům. Dále doporučujeme smíchat barvu do jedné, pokud používáte pro jednu práci barvu z různých dodávek a nádob. Nářadí omyjte teplou vodou. Barvu skladujte na místě dobře chráněném před velkým teplem a mrazem.

Veškeré uvedené informace, ať už předané ústně nebo písemně, jsou pouze indikativní, protože podmínky a proveditelnost použití barvy může být ovlivněna vnějšími faktory mimo naši kontrolu; tyto informace jsou tedy sdělovány v dobré víře, ale bez garance. Společnost Adicolor si vyhrazuje právo měnit jakékoli údaje či informace bez oznámení. Další podrobnosti se dozvíte od naší technické služby

Photogalerie

Video

Copyright 1997–2024 Adicolor.cz