Dekorační barva SOGNI SK

Dekorační barva  SOGNI SK

 

Směr použití:

Veškeré běžné stěny v interiéru, které lze malovat – stěny na bázi sádrokartonu i omítnuté zdivo.

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený odpadávajícího nátěru. V případě starých a drobivých stěn nebo špatně držícího nátěru naneste vrstvu základové barvy ADIFIX naředěné podle návodu a nechte ji zaschnout. Naneste jednu nebo dvě vrstvy kvalitního latexového nátěru s nízkou savostí, např. TOPSAN Semigloss nebo FIRST.

Příprava barvy:

Sogni SK se dodává v 9 předmíchaných základních barvách. Požadovanou finální barvu získáte přidáním stanoveného množství tónovací barvy Adicolor TINTER do základní barvy SK101 nebo SK102 podle příslušné tabulky barev.

Aplikace:

Existuje celá řada způsobů aplikace této barvy, kterými lze dosáhnout různých efektů s různou plochou pokrytí. Uvádíme zde dva příklady metod, kterými dosáhnete plochy pokrytí uvedené níže.

Tečkovaný efekt: Začněte v horním rohu stěny; naneste barvu Sogni SK štětcem vždy na plochu asi 1 m2. Namočeným tečkovacím štětcem nebo semišovým hadříkem se náhodně dotýkejte nanesené barvy; otáčejte přitom různě rukou, abyste získali proměnlivou texturu.

Efekt špachtle: Naberte malé množství barvy na hranu špachtle Sogni a naneste ji na zeď rychlými překříženými tahy; vytvoříte tak typický reliéfní vzor.

Ředění:

Připraveno k použití, případně max. 5 % vody.

Technické údaje:

Pokrytí (jeden nátěr barvy Sogni SK, výše popsaná aplikace):
Tečkovaný efekt 4 až 6 m2/litr

Efekt špachtle 12 až 14 m2/litr

Doba schnutí při 25 °C: 4 až 6 hodin

Další nátěr: 12 až 18 hodin

Hmotnost: 1040 ± 10 g/l

Viskozita (Brookfield, 20 °C): 4500 až 6000 mPa.s

Obsah pevných částic (%): 25 ± 2

Obsah VOC (noram ES: 2004/42/CE) 90 g/l (kat. L BA od 2010, max. hodnota: 200 g/l)

Doporučení:

Barvu neaplikujte při teplotě vzduchu a povrchu nižší než 5 °C nebo vyšší než 28 °C. Pečlivě si vypočítejte pokrytí a velikost povrchu, aby vám barva během práce nedošla, což by mohlo vést k rozdílným odstínům. Dále doporučujeme smíchat barvu do jedné, pokud používáte pro jednu práci barvu z různých dodávek a nádob. Nářadí omyjte teplou vodou. Barvu skladujte na místě dobře chráněném před velkým teplem a mrazem.

Veškeré uvedené informace, ať už předané ústně nebo písemně, jsou pouze indikativní, protože podmínky a proveditelnost použití barvy může být ovlivněna vnějšími faktory mimo naši kontrolu; tyto informace jsou tedy sdělovány v dobré víře, ale bez garance. Společnost Adicolor si vyhrazuje právo měnit jakékoli údaje či informace bez oznámení. Další podrobnosti se dozvíte od naší technické služby.

Photogalerie

Video

Copyright 1997–2024 Adicolor.cz